Ωρίων

Ωρίων Καλωσορίσατε στον Ωρίωνα! Πρόκειται για ένα online πρόγραμμα πληροφοριακού γραμματισμού, που θα σας δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια και τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να γίνετε αυτόνομοι και ικανοί στην αναζήτηση, ανάκτηση, αξιολόγηση και χρήση της πληροφορίας που επιθυμείτε, σε οποιοδήποτε μαθησιακό περιβάλλον.

Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να μελετήσετε τις επιμέρους ενότητες μεμονωμένα ή στο σύνολό τους.