2. Πού ψάχνω και πώς;

Ολοκληρώνοντας την ενότητα θα είστε σε θέση να:

  • εφαρμόζετε διαφορετικές στρατηγικές αναζήτησης σε καταλόγους βιβλιοθηκών, σε βάσεις δεδομένων και στο Διαδίκτυο
  • ανακτάτε τη ζητούμενη πληροφορία