5. Πώς κάνω τη βιβλιογραφία μου;

Ολοκληρώνοντας την ενότητα θα είστε σε θέση να:

  • κατανοήσετε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  • κατανοήσετε ζητήματα λογοκλοπής και κατ’ επέκταση να
  • χρησιμοποιείτε την πληροφόρηση ηθικά και νόμιμα
  • δημιουργείτε βιβλιογραφικές αναφορές και παραπομπές