Πνευματική ιδιοκτησία

Πνευματικά δικαιώματα Οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου (συγγράμματα, καλλιτεχνήματα, εφευρέσεις κτλ.), αποκτούν πάνω σ' αυτό πνευματική ιδιοκτησία1Η πνευματική ιδιοκτησία, περιλαμβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα

 • το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα)
 • το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα)2

Ως πνευματικό έργο νοείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή3.

Συγκεκριμένα, η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει:

 • γραπτά ή προφορικά κείμενα
 • μουσικές συνθέσεις
 • θεατρικά έργα
 • χορογραφίες, παντομίμες
 • οπτικοακουστικά έργα
 • έργα εικαστικών τεχνών συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτονικών έργων και των φωτογραφιών
 • μεταφράσεις, διασκευές, προσαρμογές και άλλες μετατροπές έργων ή εκφράσεων λαϊκής παράδοσης
 • εγκυκλοπαίδειες, ανθολογίες και βάσεις δεδομένων, εάν η επιλογή ή η διευθέτηση του περιεχομένου τους είναι πρωτότυπη
 • προγράμματα Η/Υ και το προπαρασκευαστικό υλικό σχεδιασμού τους