Άδειες Creative Commons (CC)

Άδειες Creative Commons (CC):

Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου για την αναζήτηση, ανάκτηση, χρήση αλλά και διάθεση πληροφοριών, έχει αυξήσει κατά πολύ τόσο τις δυνατότητες, όσο και τις συνεπακόλουθες υποχρεώσεις και απαραίτητες διασφαλίσεις, αναφορικά με το ζήτημα της κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι Creative Commons αποτελούν άδειες διαφόρων ειδών, που χρησιμοποιούνται από τους δημιουργούς (συγγραφείς, καλλιτέχνες, μουσικούς, κα) προκειμένου να διαμοιράσουν το έργο τους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις διαμοιρασμού, επαναχρησιμοποίησης και μετατροπής. Ανάλογα με το είδος του πνευματικού έργου, ο δημιουργός μπορεί να επιλέξει την ανάλογη άδεια που καθορίζει και το βαθμό ελευθεριότητας της διάθεσης και χρήσης του