Επιγραμματικά

πολλά γράμματα Ο χρήστης ανάλογα με την πληροφορία που αναζητά, πρέπει να ανατρέξει σε κατάλογο βιβλιοθήκης, σε βάσεις δεδομένων ή και σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο.

Είδος Πηγή Παράδειγμα
Βιβλία Κατάλογοι βιβλιοθηκών Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΑΤΕΙΘ
Ηλεκτρονικά βιβλία Διαδίκτυο Elsevier e-books, Google Books
Άρθρα επιστημονικών περιοδικών Βάσεις δεδομένων OCLC First Search, Scopus, Google Scholar, Heal Link
Πρακτικά συνεδρίων Βάσεις δεδομένων και Κατάλογοι Βιβλιοθηκών Scopus, Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΑΤΕΙΘ
Αναφορές σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών Βάσεις δεδομένων Web of Science, Scopus
Οπτικοακουστικό υλικό Κατάλογοι βιβλιοθηκών Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΑΤΕΙΘ
Ιστοσελίδες Μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο Google