Στρατηγικές αναζήτησης

τετράδιοΑφού έχετε προσδιορίσει το θέμα σας, στη συνέχεια καλείστε να αναζητήσετε τις απαραίτητες πληροφορίες. Προκειμένου να είναι επιτυχής η έρευνά σας, χρειάζεται να ακολουθήσετε κάποια στρατηγική. Παρακάτω παρατίθενται διάφορες εναλλακτικές μορφές αναζήτησης, έτσι ώστε να επιλέξετε την πλέον κατάλληλη.