Αποκοπή

χαρτί και ψαλίδι Στις περισσότερες μηχανές αναζήτησης είτε σε καταλόγους βιβλιοθηκών είτε σε βάσεις δεδομένων υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της αποκοπής, δηλαδή της αντικατάστασης ενός ή περισσοτέρων γραμμάτων μιας λέξης με ένα σύμβολο. Το σύμβολο αποκοπής μπορεί να διαφέρει από μηχανή αναζήτησης σε μηχανή αναζήτησης, αλλά συνήθως δηλώνεται με το σύμβολο του αστερίσκου (*) ή του ποσοστού (%). Π.χ. η αναζήτηση με αποκοπή για περιβάλλον* θα επιστρέψει στοιχεία που περιέχουν τους όρους περιβάλλον, περιβάλλοντος, περιβαλλοντικός κοκ.

οικονομία
οικονομική
 
 
οικονομ*
οικονομικός
οικονομετρία
οικονομικά
 
management
 
managerial
 
manag*
 
manager
 
managing