Δυνατότητες αναζήτησης

Επιλέξτε κάποιο από τα παρακάτω επιστρεφόμενα αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση αποκοπής

bass*

bass, basses, basset, bassist
bass, basses, basset, bassist, basket, basil

*print

print, reprintable, printing
print, reprint, e-print
εκτυπωτής, εκτύπωση

organi*ation

organization, organisation
organi, ation
organism, initiation

colo*r

color
colour
color, colour

Έλεγχος απαντήσεων