Τελεστές boolean

puzzle Οι λογικοί τελεστές Boolean χρησιμοποιούνται σε μηχανές αναζήτησης, τόσο του Παγκόσμιου Ιστού όσο και των βιβλιοθηκών, προκειμένου να γίνει συνδυασμός δυο ή περισσοτέρων όρων ή φράσεων αναζήτησης. Οι λογικοί τελεστές είναι οι εξής:

  • ΚΑΙ / AND
  • ΟΧΙ / NOT
  • Ή / OR

Ο τελεστής ΚΑΙ / AND χρησιμοποιείται με σκοπό να περιοριστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης, ώστε να είναι και πιο ακριβή. Η αναζήτηση και κατ’ επέκταση τα ανακτώμενα αποτελέσματα περιλαμβάνει όλους τους όρους της αναζήτησης.

Παραδείγματα αναζήτησης στην ελληνική γλώσσα

Στην ελληνική γλώσσα μπορείτε να αναζητήσετε σε πηγές όπως ο Κατάλογος, το Καταθετήριο και το Ευρετήριο Άρθρων Ελληνικών Περιοδικών της Βιβλιοθήκης, επίσης στη Web of Knowledge, Google Books και Google Scholar κτλ.

- Ο λογικός τελεστής ΚΑΙ / AND

Παράδειγμα

Αν πραγματοποιηθεί αναζήτηση με τους όρους Εκπαίδευση ΚΑΙ Τεχνολογία, τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν και τους δυο όρους.

συνδυασμοί ΚΑΙ

- Ο λογικός τελεστής ΟΧΙ / NOT

Η αναζήτηση όρων με τη χρήση του τελεστή ΟΧΙ / NOT έχει ως αποτέλεσμα την ανάκτηση αποτελεσμάτων που περιέχουν μόνο τον πρώτο όρο ή φράση και δεν περιλαμβάνουν τον δεύτερο όρο.

Παράδειγμα

Αν πραγματοποιηθεί αναζήτηση με τους όρους Προσωπικό OXI Εκπαιδευτικό, τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν μόνο τον όρο Προσωπικό.

συνδυασμοί ΟΧΙ

- Ο λογικός τελεστής Ή / OR

Ο τελεστής Ή / OR διευρύνει τα αποτελέσματα της αναζήτησης καθώς τα ανακτώμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν ένα από τους δυο όρους. Συνήθως χρησιμοποιείται για να συνδέσει όρους που σχετίζονται νοηματικά ή είναι και συνώνυμοι.

Παράδειγμα

Αν πραγματοποιηθεί αναζήτηση με τους όρους Φοιτητές Ή Καθηγητές, τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν είτε τον όρο Φοιτητές, είτε τον όρο Καθηγητές, είτε και τους δυο όρους.

συνδυασμοί Η

Παρακολουθήστε εδώ ένα παράδειγμα αναζήτησης χρησιμοποιώντας τελεστές boolean στον κατάλογο της βιβλιοθήκης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο χρήστης αναζητά βιβλιογραφία που να περιέχει στον τίτλο του βιβλίου τους όρους «μαιευτική» και «γυναικολογία».

Παραδείγματα αναζήτησης στην αγγλική γλώσσα

Στην αγγλική γλώσσα μπορείτε να αναζητήσετε σε πηγές όπως η Heal Link, το Scopus, επίσης στη Web of Knowledge, Google Books και Google Scholar κτλ.

Παραδείγματα των τελεστών AND, NOT, OR στα αγγλικά

συνδυασμοί ΚΑΙ

συνδυασμοί ΟΧΙ

συνδυασμοί Ή