Συνεχής επιμόρφωση

αίθουσα σεμιναρίου Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των αποφοίτων συμβάλλει στη δια βίου εκπαίδευσή τους και λειτουργεί ως μέσο παρακολούθησης των εξελίξεων στο επιστημονικό τους αντικείμενο, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στη σύγχρονη κοινωνία και στην αγορά εργασίας.

Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των αποφοίτων, αλλά και των καθηγητών μπορεί να πραγματοποιηθεί έχοντας ως κύριο σύμμαχο το Διαδίκτυο. Ορισμένοι από τους τρόπους που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου παρουσιάζονται στη συνέχεια.