Συνδρομές σε περιοδικά και υπηρεσίες ειδοποίησης

ανοιχτά βιβλία Τα ηλεκτρονικά ξενόγλωσσα περιοδικά, ελεύθερης πρόσβασης και περιορισμένης μέσω συνδρομών της Βιβλιοθήκης, παρέχουν τη δυνατότητα εγγραφής και αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εξατομικευμένων πληροφοριών με κριτήριο τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του χρήστη. Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής του πίνακα περιεχομένων των νέων τευχών από περιοδικά που έχει δηλώσει ο χρήστης [Table of Contents (TOC) alert services] καθώς και των νέων εκδόσεων του εκδοτικού οίκου που δημοσιεύει το εν λόγω περιοδικό.

Συμπληρώνοντας λοιπόν ο χρήστης μόνο την ηλεκτρονική του διεύθυνση, ενημερώνεται για τις νέες εκδόσεις του γνωστικού του αντικειμένου έγκαιρα και στον προσωπικό του υπολογιστή.