Συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις

κάρτα συνέδρου Τα συνέδρια, διεθνή και πανελλήνια, οι συναντήσεις εργασίας (workshops) και οι ημερίδες είναι από τους καλύτερους τρόπους παρακολούθησης των εξελίξεων και διαρκούς εκπαίδευσης. Στις μέρες μας υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιος είτε συνέδρια είτε workshops από την άνεση του δικού του χώρου χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία στο χώρο του συνεδρίου καθώς πολλά προσφέρονται online μέσω του Διαδίκτυου.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις παρακάτω ιστοσελίδες που εμπεριέχουν λίστες με συνέδρια και εκδηλώσεις σε διάφορους επιστημονικούς χώρους.