Κατάλογος βιβλιοθήκης

τηλεφωνικός κατάλογος Η Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης διαθέτει τον κατάλογό της σε απευθείας σύνδεση (online) μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος Virtua ILS της VTLS.

Στον Online κατάλογο της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμο προς έρευνα ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο υλικό της συλλογής, το οποίο περιλαμβάνει βιβλία, περιοδικά, χάρτες, οπτικοακουστικό υλικό και αξιολογημένες πηγές του Διαδικτύου.

Όταν συνδέεται ο χρήστης με τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δυο βασικούς τρόπους αναζήτησης, την απλή και τη σύνθετη αναζήτηση.

Η απλή αναζήτηση απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε αρχάριους χρήστες, ενώ η σύνθετη αναζήτηση στους πιο έμπειρους.