Απλή αναζήτηση

τετράδιο Συνδεόμενος μέσω της απλής αναζήτησης με τον κατάλογο της βιβλιοθήκης, μπορεί ο χρήστης να αναζητήσει εισάγοντας όρο στο πεδίο «Αναζήτηση σε Ευρετήρια». Η έρευνα πραγματοποιείται αλφαβητικά είτε στο συγγραφέα, στον τίτλο, στο θέμα, στον εκδότη είτε στον ταξινομικό αριθμό.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης εισάγοντας λέξεις κλειδιά στο πεδίο του συγγραφέα, του τίτλου, του θέματος, των πρότυπων αριθμών ISBN και ISSN ή και στο πεδίο «οπουδήποτε», όταν δηλαδή η αναζήτηση πραγματοποιείται σε όλα τα πεδία.

Στο συγκεκριμένο τρόπο αναζήτησης υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού δυο λέξεων κλειδιών χρησιμοποιώντας τους λογικούς τελεστές Boolean.

Αφού εντοπίσει το βιβλίο που τον ενδιαφέρει, ο χρήστης πρέπει να σημειώσει:

  • τον ταξιθετικό αριθμό, π.χ. 629.8 FUZ,
  • την τοποθεσία, π.χ. Βιβλιοθήκη / Κύρια Συλλογή
  • την κατάσταση, π.χ. Διαθέσιμο (δηλαδή διαθέσιμο προς δανεισμό)

προκειμένου να εντοπίσει το βιβλίο στη συλλογή και είτε να το δανειστεί, είτε να το φωτοτυπήσει στον ειδικά διαμορφωμένο με φωτοτυπικά μηχανήματα χώρο της βιβλιοθήκης.

Παρακολουθήστε ένα παράδειγμα απλής αναζήτησης.