Σύνθετη αναζήτηση

μεγεθυντικός φακός, χαρτί Εφόσον συνδεθείτε μέσω της σύνθετης αναζήτησης με τον κατάλογο της βιβλιοθήκης, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω τεσσάρων τρόπων αναζήτησης:

  • Αναζήτηση σε Ευρετήρια, όπως ακριβώς και στην απλή αναζήτηση.
  • Αναζήτηση με λέξεις κλειδιά, όπως ακριβώς και στην απλή αναζήτηση, αλλά με τη διαφορά ότι εδώ μπορείτε να εισαγάγετε και να συνδυάσετε έως και τρεις όρους προς έρευνα στον κατάλογο.
  • Θεματική Αναζήτηση, κατά την οποία πραγματοποιείτε έρευνα αποκλειστικά στη θεματική επικεφαλίδα, που έχει χρησιμοποιηθεί κατά τον προσδιορισμό του θέματος που πραγματεύεται το βιβλίο.
  • Συλλογή κρατημένων βιβλίων, στην οποία μπορείτε να εντοπίσετε υλικό που έχει "κρατήσει" κάποιος καθηγητής για τις ανάγκες του μαθήματος.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής περιορισμών συνεδρίας στην Αναζήτηση με λέξεις κλειδιά, στη Θεματική αναζήτηση και στη Συλλογή κρατημένων βιβλίων.

Οι περιορισμοί συνεδρίας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε πιο συγκεκριμένη έρευνα και να περιορίσετε τα αποτελέσματα. Ισχύουν σε κάθε νέα αναζήτηση, μέχρι να τους αλλάξετε ή να τους καταργήσετε.

Οι περιορισμοί είναι οι εξής:

  • Περιεχομένου, προκειμένου η αναζήτηση να πραγματοποιηθεί μόνο σε βιβλιογραφίες, διδακτορικές διατριβές, εγχειρίδια, κλπ.
  • Γλώσσας, προκειμένου να εντοπιστούν βιβλία που είναι μόνο στη γαλλική ή στη γερμανική γλώσσα
  • θέσης υλικού, π.χ. αν ενδιαφέρεστε για υλικό που βρίσκεται συγκεκριμένα σε κάποιο παράρτημα ή σε κάποια συλλογή (πληροφοριακή, κύρια, οπτικοακουστικού υλικού, κλπ.)
  • Ημερομηνία έκδοσης, π.χ. αν ενδιαφέρεστε μόνο για ό,τι έχει εκδοθεί μετά το 2004.

Παρακολουθήστε ένα παράδειγμα σύνθετης αναζήτησης με περιορισμούς συνεδρίας.

Παρακολουθήστε ένα παράδειγμα θεματικής αναζήτησης.