Μηχανές αναζήτησης

μεγεθυντικός φακός, Internet Οι μηχανές αναζήτησης είναι ιστοσελίδες που βοηθούν τους επισκέπτες τους να εντοπίζουν διευθύνσεις στο διαδίκτυο για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Οι επισκέπτες πληκτρολογούν όρους–λέξεις σχετικούς με το θέμα και στη συνέχεια η μηχανή αναζήτησης εντοπίζει και παρουσιάζει τις κατάλληλες διευθύνσεις. Ο τρόπος παρουσίασης κάθε διεύθυνσης διαφέρει από μηχανή σε μηχανή, συνήθως όμως περιλαμβάνει τον τίτλο της σελίδας, ένα μικρό απόσπασμα από το πλήρες κείμενο ή την περιγραφή της και ένα σύνδεσμο (link) προς αυτήν. Δείτε ένα παράδειγμα εδώ.

Η σειρά παρουσίασης των αποτελεσμάτων της αναζήτησης δεν είναι τυχαία, αλλά προκύπτει από κατάλληλες μεθόδους ταξινόμησης. Το ζητούμενο είναι οι υψηλότερες θέσεις των αποτελεσμάτων να καταλαμβάνονται από διευθύνσεις που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι χρήσιμες για τον επισκέπτη.

Δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης είναι: