Μετα-μηχανές αναζήτησης

Πρόκειται για εφαρμογές που εκτελούν για λογαριασμό του χρήστη την αναζήτηση σε πολλές μηχανές και παρουσιάζουν αναδιοργανωμένα και συνοπτικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν απαλείφοντας τις επαναλαμβανόμενες εγγραφές. Στόχος είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε μηχανής, προκειμένου ο τελικός χρήστης να εντοπίσει ευκολότερα τις πηγές που τον ενδιαφέρουν.

Πλεονεκτήματα:

  • Εξοικονόμηση χρόνου: η επανάληψη της αναζήτησης σε κάθε μηχανή είναι χρονοβόρα διαδικασία
  • Ενιαία σύνταξη ερωτήσεων: ο χρήστης υποβάλλει την ερώτησή του προς τη μετα-μηχανή, η οποία αναλαμβάνει να μετατρέψει την ερώτηση στην κατάλληλη μορφή για κάθε μηχανή αναζήτησης, ώστε να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα η επεξεργασία της.

Μειονεκτήματα:

  • Περιορισμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε μηχανής: Υπάρχουν μεμονωμένες δυνατότητες αναζήτησης που προσφέρονται από κάθε μηχανή ξεχωριστά και δεν συμπεριλαμβάνονται ως δυνατότητες στη μετα-μηχανή.
  • Ελλιπής κάλυψη μηχανών: κάποιες από τις μηχανές αναζήτησης μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται στις λίστες αναζήτησης των μετα-μηχανών.

Τελική επιλογή:

Ο χρήστης τελικά επιλέγει να χρησιμοποιήσει μηχανή ή μετα-μηχανή αναζήτησης ανάλογα με τις ανάγκες του ή εμπειρικά, αξιολογώντας στο σύνολό τους τα αποτελέσματα των αναζητήσεων που πραγματοποιεί.

Παραδείγματα μεταμηχανών είναι: