Ελληνικά περιοδικά

λογότυπο βιβλιοθήκης Το Ευρετήριο Άρθρων Ελληνικών Περιοδικών είναι μια βάση δεδομένων, στην οποία ευρετηριάζονται τα περιεχόμενα 22 τίτλων ελληνικών περιοδικών εκδόσεων διαφορετικής θεματικής κάλυψης που υπάρχουν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης και αποτελούν πολύτιμες πηγές πληροφοριών για την έρευνα αλλά και την εκπαίδευση. Η βάση περιλαμβάνει μόνο τις βιβλιογραφικές εγγραφές και όχι το πλήρες κείμενο των άρθρων. Επομένως, ο φοιτητής μπορεί να εντοπίσει μέσω της αναζήτησης ένα άρθρο που τον ενδιαφέρει και στη συνέχεια να ανατρέξει στη συλλογή περιοδικών εκδόσεων της Βιβλιοθήκης προκειμένου να έχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του άρθρου.

Η βάση είναι διαθέσιμη μέσω του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης ή απευθείας από το "Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών".

Ενδεικτικά αναφέρονται τα περιοδικά:

  • Computer για όλους
  • Αλιευτικά νέα
  • Διαβάζω
  • Ελληνική μαιευτική και γυναικολογία
  • Τρόφιμα και ποτά
  • Φορολογική επιθεώρηση