Δυνατότητες αναζήτησης

λογότυπο βιβλιοθήκης Η αναζήτηση στη βάση του Ευρετηρίου Άρθρων Ελληνικών Περιοδικών μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής:

Απλή αναζήτηση
Η αναζήτηση με λέξη-κλειδί στην περίπτωση της απλής αναζήτησης, πραγματοποιείται στο συγγραφέα άρθρου, στον τίτλο άρθρου, στον τίτλο περιοδικού, στο θέμα άρθρου. Στην απλή αναζήτηση επιτρέπεται και ο συνδυασμός όρων χρησιμοποιώντας τους λογικούς τελεστές AND, NOT, OR μέσα στο πλαίσιο της αναζήτησης.

Παράδειγμα
Εισάγουμε τους όρους ροδιά AND καλλιέργεια στο πεδίο της απλής αναζήτησης και πιέζουμε το πλήκτρο Ψάξε. Τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν θα πρέπει να περιέχουν και τους δύο όρους στα πεδία τους. Δείτε το παράδειγμα εδώ.

Η σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης μας δίνει πληροφορίες για τον αριθμό των άρθρων που ανακτήθηκαν, τους συγγραφείς, τη θέση του τεκμηρίου και τα θέματα. Δείτε το παράδειγμα εδώ.

Ας υποθέσουμε ότι μας ενδιαφέρει το πρώτο αποτέλεσμα. Κάνουμε κλίκ πάνω στον τίτλο και βλέπουμε τα πλήρη στοιχεία του άρθρου. Δείτε το παράδειγμα εδώ.

Προκειμένου να εντοπίσουμε το άρθρο στη συλλογή της Βιβλιοθήκης, πρέπει να σημειώσουμε τον τίτλο του περιοδικού, το τεύχος ή και τον τόμο, τις σελίδες και φυσικά τη θέση του τεκμηρίου, αν δηλαδή βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή στο Σπουδαστήριο της ΣΔΟ.

Σύνθετη αναζήτηση
Στη σύνθετη αναζήτηση γίνεται συνδυασμός όρων είτε χρησιμοποιώντας τους λογικούς τελεστές AND, NOT, OR μέσα στο ίδιο πεδίο είτε συνδυάζοντας όρους σε διαφορετικά πεδία. Για τη χρήση των λογικών τελεστών Boolean, συμβουλευτείτε την ενότητα "Τελεστές Boolean".

Παράδειγμα Ας υποθέσουμε ότι αναζητούμε άρθρα που έχουν ως συγγραφέα τον Κανελλόπουλο ή σχετίζονται με την κύηση (εγκυμοσύνη). Εισάγουμε τον όρο Κανελλόπουλος στο πρώτο πεδίο και επιλέγουμε ως πεδίο αναζήτησης το συγγραφέα. Στα υπόλοιπα πεδία τοποθετούμε τους όρους κύηση, εγκυμοσύνη και επιλέγουμε ως πεδίο αναζήτησης τη λέξη κλειδί. Όλα τα πεδία συνδυάζονται με το λογικό τελεστή Ή. Στο τέλος πιέζουμε το πλήκτρο «Ψάξε». Δείτε το παράδειγμα εδώ.

Η σελίδα των αποτελεσμάτων της σύνθετης αναζήτησης είναι ίδια με την αντίστοιχη της απλής αναζήτησης.

Συμβουλές για τη σύνθετη αναζήτηση

  • Η αναζήτηση των όρων πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον τονισμό τους και από τη χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων.
  • Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο [*] για οποιοδήποτε χαρακτήρα στη λέξη, π.χ. όταν δεν είστε σίγουροι για την ορθογραφία της λέξης ή όταν θέλετε να συμπεριλάβετε λέξεις με κοινή ρίζα και διαφορετικές καταλήξεις (π.χ. τηλεπικοιν*νίες, πληροφορ*).
  • Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτηση επιλέγοντας συγκεκριμένο περιοδικό. Δείτε το παράδειγμα εδώ.