Ιδρυματικό Καταθετήριο «Εύρηκα!»

Εύρηκα Το «Εύρηκα!» είναι το Ιδρυματικό Καταθετήριο του ΑΤΕΙ-Θ, δηλαδή μία ψηφιακή βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο πτυχιακών εργασιών των τμημάτων του Ιδρύματος, δημοσιευμένα άρθρα και έρευνες καθηγητών και γενικά την πνευματική παραγωγή της κοινότητας του ΑΤΕΙ-Θ. Αποτελεί τη μνήμη του ιδρύματος.

Η πλοήγηση στο περιεχόμενο του «Εύρηκα!» γίνεται:

  • κατά συλλογή
  • κατά συγγραφέα
  • κατά χρονολογία δημοσίευσης και
  • κατά θέμα

Μέσω της απλής και της σύνθετης αναζήτησης μπορεί να γίνει πιο στοχευμένη έρευνα.