Αναζήτηση πτυχιακής εργασίας

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να εντοπίσουμε πτυχιακές εργασίες της Βιβλιοθηκονομίας του 2008 που αφορούν αρχεία.

Από αρχική σελίδα επιλέγουμε «Κοινότητες και Συλλογές» και μετά «Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας» → «Πτυχιακές εργασίες». Στη σελίδα που ανοίγει επιλέγουμε από το μενού στα δεξιά την επιλογή “Λέξεις κλειδιά” σε αυτήν τη συλλογή.

Πλοήγηση για πτυχιακή εργασία

Στη σελίδα που ανοίγει πληκτρολογούμε στην προτροπή τα τρία πρώτα γράμματα (ή όλη τη λέξη) “αρχ” ή “αρχεία” και μετά πατάμε «ψάξε»

Πληκτρολόγιο

(εναλλακτικά επιλέγουμε το γράμμα Α από την ελληνική αλφάβητο)

Στη συνέχεια εμφανίζεται η «Λίστα θεμάτων». Επιλέγουμε το θέμα “Αρχεία” και εμφανίζονται οι τίτλοι σχετικών τεκμηρίων.

Λίστα θεμάτων

Αποτελέσματα

Επιλέγοντας κάποιον τίτλο εμφανίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες.

Λεπτομέρειες τίτλου