Αναζήτηση με θέμα

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να εντοπίσουμε τεκμήρια με τίτλο «Αυτοκτονία και ψυχικές διαταραχές»

Από αρχική σελίδα επιλέγουμε «Πλοήγηση» → «Τίτλοι»

Πλοήγηση

Στη σελίδα που ανοίγει πληκτρολογούμε στην προτροπή “Αυτοκτονία και ψυχικές διαταραχές” και μετά πατάμε «ψάξε».

Πληκτρολόγιο

(εναλλακτικά επιλέγουμε το γράμμα Α από την ελληνική αλφάβητο)

Στη συνέχεια εμφανίζονται αλφαβητικά οι τίτλοι και επιλέγουμε αυτόν που αναζητούσαμε.

Αποτελέσματα