Δυνατότητες αναζήτησης

λογότυπο heal link Στα περιοδικά που έχει η πρόσβαση ο Σύνδεσμος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ο εντοπισμός των ζητούμενων πληροφοριών μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής:

  • με λέξεις- κλειδιά μέσω της γρήγορης αναζήτησης
  • μέσω του αλφαβητικού καταλόγου των περιοδικών
  • μέσω των θεματικών κατηγοριών και υποκατηγοριών

Όταν ο φοιτητής αναζητά άρθρο και γνωρίζει το περιοδικό στο οποίο έχει δημοσιευτεί και επομένως γνωρίζει τον τίτλο του περιοδικού, τότε θα πρέπει να ανατρέξει στο αλφαβητικό ευρετήριο ή στη γρήγορη αναζήτηση.

Γρήγορη αναζήτηση
Η αναζήτηση με λέξη-κλειδί στην περίπτωση της γρήγορης αναζήτησης, πραγματοποιείται στους τίτλους των περιοδικών, στις θεματικές κατηγορίες και στους θεματικούς όρους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση των διαθέσιμων πηγών. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης με λέξη-κλειδί εμπεριέχουν όχι μόνο τη συγκεκριμένη λέξη αλλά και ό,τι τη συνοδεύει, εφαρμόζεται δηλαδή αυτόματα η δεξιά και αριστερή αποκοπή.

Παράδειγμα
Εισάγουμε τον όρο social science στο πεδίο της γρήγορης αναζήτησης και πατάμε το πλήκτρο Αναζήτηση. Παρατηρώντας τη λίστα των αποτελεσμάτων, διαπιστώνουμε ότι εμφανίζεται ο όρος social sciences, και όποιος άλλος όρος προηγείται ή έπεται αυτού, τόσο στις θεματικές κατηγορίες, στις θεματικές υποκατηγορίες, στους θεματικούς όρους όσο και στα περιοδικά. Επομένως, στα αποτελέσματα εμφανίζεται και ο όρος Social Sciences - History και το περιοδικό Asian Journal of Social Sciences. Δείτε το παράδειγμα εδώ.

Αλφαβητικός κατάλογος
Προκειμένου ο φοιτητής να εντοπίσει ένα προτεινόμενο τίτλο περιοδικού, μπορεί να επιλέξει από τις Υπηρεσίες τον Αλφαβητικό κατάλογο και να εντοπίσει στο αλφαβητικό ευρετήριο που εμφανίζεται στην οθόνη το γράμμα από το οποίο αρχίζει ο τίτλος του περιοδικού. Πρέπει ο φοιτητής να λάβει υπόψη του ότι τα άρθρα δεν ευρετηριάζονται, π.χ. το περιοδικό The Yearbook of Education Law, θα εμφανιστεί κάτω από το γράμμα Υ και όχι κάτω από το γράμμα T. Δείτε ένα παράδειγμα εδώ.

Θεματικές κατηγορίες
Αν ο φοιτητής δεν αναζητά συγκεκριμένο περιοδικό, μπορεί να επιλέξει από τις Υπηρεσίες τις Θεματικές Κατηγορίες και να εντοπίσει στις κατηγορίες που εμφανίζονται στην οθόνη με αλφαβητική σειρά, εκείνη που θεωρεί ότι χαρακτηρίζει το θεματικό αντικείμενο του ενδιαφέροντός του. Στη συνέχεια επιλέγει την υποκατηγορία, το θεματικό όρο που είναι ακόμη πιο συγκεκριμένος και τέλος από τη λίστα των περιοδικών που εμφανίζονται κάτω από το συγκεκριμένο όρο, επιλέγει το περιοδικό ή τα περιοδικά που τον ενδιαφέρουν.

Παράδειγμα
Αν ο φοιτητής έχει μια εργασία με θέμα τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, θα μπορούσε να αναζητήσει σχετικό περιοδικό ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

  1. επιλέγει την κατηγορία Fine Arts (δείτε παράδειγμα εδώ).
  2. από τις υποκατηγορίες της κατηγορίας Fine Arts, επιλέγει την υποκατηγορία Architecture (δείτε παράδειγμα εδώ).
  3. από τους όρους της υποκατηγορίας Architecture, επιλέγει το θεματικό όρο Design (δείτε παράδειγμα εδώ).
  4. εμφανίζεται όλη η λίστα των περιοδικών που υπάγονται στο θεματικό όρο Design και επομένως περιέχουν άρθρα για τη διακόσμηση (δείτε παράδειγμα εδώ).