Ομάδες συζητήσεων και αλληλογραφίας

φάκελος αλληλγογραφίας Στο Διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες συζητήσεων και αλληλογραφίας για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Ο φοιτητής αρκεί να εντοπίσει την ή τις καταλληλότερες ομάδες, να εγγραφεί σε αυτές ώστε να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων, προβληματισμών σε διάφορα θέματα ακόμη και διατύπωσης ερωτημάτων προς τη λίστα και λήψης απαντήσεων από χρήστες της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σχετικές ομάδες συζητήσεων μπορεί να προτείνουν οι καθηγητές στους φοιτητές τους ή να τις εντοπίσουν οι ίδιοι αναζητώντας στο Διαδίκτυο. Ενδεικτικά, παραθέτουμε τις παρακάτω διευθύνσεις στις οποίες μπορεί να βρεί ο ενδιαφερόμενος μια σειρά από ομάδες συζητήσεων και αλληλογραφίας με ποικιλία θεματολογίας: