Επαγγελματικές ενώσεις

εξωτερικός χώρος γραφείων Οι επαγγελματικές ενώσεις που υπάρχουν, παρέχουν τη δυνατότητα ένταξης στο χώρο παρέχοντας επιστημονική πληροφόρηση, δυνατότητα επικοινωνίας με συναδέλφους και δημιουργούν ένα δίαυλο επικοινωνίας.

Συμμετέχοντας ως μέλος μιας επαγγελματικής ένωσης, ενημερώνεται ο απόφοιτος για επικείμενες επιστημονικές εκδηλώσεις και γενικότερα για τα νέα στο χώρο χωρίς παράλληλα να νιώθεις απομονωμένος. Οι καθηγητές είναι αυτοί που μπορούν να προτείνουν έγκυρες ενώσεις με κύρος στον κάθε επιστημονικό κλάδο.