Λέξεις κλειδιά

κλειδιά Λέξη κλειδί: γραμματικό στοιχείο που αποδίδει το σημαντικό νόημα σε πηγή πληροφόρησης.

Η έρευνα με λέξεις-κλειδιά είναι η πλέον διαδεδομένη σε όλες τις μηχανές αναζήτησης. Τα βασικά χαρακτηριστικά της συνοψίζονται στα εξής:

  • εντοπίζει τη λέξη-κλειδί σε οποιοδήποτε σημείο του αποτελέσματος (τίτλος/συγγραφές/θέμα/περίληψη)
  • δεν είναι πολύ συγκεκριμένη και ως εκ τούτου ενδέχεται να ανακτήσει και άσχετα ή λιγότερο σχετικά αποτελέσματα
  • βοηθάει στον εντοπισμό νέων όρων και στην απαναδιατύπωση του θέματος ανάλογα με τα ανακτημένα αποτελέσματα