Θεματική αναζήτηση

τσαλακωμένο χαρτί Σε πολλές μηχανές αναζήτησης και ιδιαίτερα στους online καταλόγους βιβλιοθηκών υπάρχει η δυνατότητα για θεματική αναζήτηση. Η θεματική αναζήτηση πραγματοποιείται μόνο στο πεδίο του θέματος.

Τα πλεονεκτήματά της είναι ότι:

  • είναι πιο συγκεκριμένη από την αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά,
  • οδηγεί σε πιο ακριβή αποτελέσματα και
  • η αναζήτηση και ανάκτηση δεν επηρεάζεται από την ορολογία που χρησιμοποιεί ο κάθε δημιουργός.

Τα μειονεκτήματα της θεματικής αναζήτησης και παράλληλα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χρήστες με τη θεματική αναζήτηση, είναι ότι:

  • πολλές φορές οι θεματικές επικεφαλίδες είναι ιδιαίτερα εκτενείς και δύσχρηστες,
  • διαφέρουν από τη φυσική γλώσσα και
  • δεν χρησιμοποιούν όλοι οι φορείς τις ίδιες θεματικές επικεφαλίδες.