Πώς θα εντοπίσω βιβλία στα ράφια;

ράφια βιβλιοθήκης Για να εντοπίσετε υλικό στο βιβλιοστάσιο, χρειάζεται να μάθετε να διαβάζετε σωστά τον ταξινομικό αριθμό που εμφανίζεται στη ράχη του βιβλίου και αναφέρεται στο κύριο θέμα που πραγματεύεται το βιβλίο. Ουσιαστικά, η ταξινόμηση έχει ως στόχο την οργάνωση της παγκόσμιας γνώσης με συστηματικό τρόπο.

Η Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης οργανώνει το υλικό της σύμφωνα με το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey.

Ο Melvil Dewey χώρισε την ανθρώπινη γνώση σε 10 κατηγορίες, κάθε κατηγορία σε 10 διαιρέσεις, κάθε διαίρεση σε 10 τμήματα, κοκ χρησιμοποιώντας σε κάθε περίπτωση τους αραβικούς αριθμούς 0-9. Οι δέκα βασικές κατηγορίες είναι:

Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey
000 Γενικά
100 Φιλοσοφία, Παραψυχολογία, Ψυχολογία
200 Θρησκεία
300 Κοινωνικές επιστήμες
400 Γλώσσες
500 Φυσικές επιστήμες και μαθηματικά
600 Τεχνολογία (εφαρμοσμένες επιστήμες)
700 Τέχνες
800 Λογοτεχνία και ρητορική
900 Γεωγραφία, Ιστορία και Βοηθητικές επιστήμες


Το σύστημα είναι ιεραρχικό και χρησιμοποιεί μόνο ένα τύπο συμβόλων που είναι οι αραβικοί αριθμοί.

Ο ταξινομικός αριθμός αποτελείται από τουλάχιστον 3 ψηφία. Όταν ο αριθμός αποτελείται από περισσότερα των τριών ψηφίων, τότε μεταξύ τρίτου και τετάρτου ψηφίου υπάρχει τελεία. Αν ο ταξινομικός αριθμός αποτελείται από περισσότερα των έξι ψηφίων, γράφεται σε ομάδες των τριών. Πχ:

621.388 002 88 Συντήρηση και επισκευή τηλεοράσεων

Στον ταξινομικό αριθμό προστίθενται και βιβλιογραφικά στοιχεία του τεκμηρίου, όπως τα τρία πρώτα γράμματα από το επώνυμο του συγγραφέα, ο αριθμός του τόμου και ο αριθμός του αντιτύπου. Πχ:

025.0661 LIV

How to search the medical sources / Brian Livesey and Barry Strickland-Hodge

εξασκηθείτε μόνος σας