Αναζήτηση σε βιβλιογραφικές πηγές

πηγές πληροφόρησης Αφού κατανοήσατε το είδος των διαθέσιμων πηγών, μπορείτε πλέον να τις εντοπίσετε

Η αναζήτηση βιβλίων και τίτλων περιοδικών στο κατάλογο, μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εισαγωγή όρου ή όρων στο πεδίο του τίτλου ή και του συγγραφέα, στην περίπτωση των βιβλίων (αναλυτική παρουσίαση στην ενότητα "Κατάλογος βιβλιοθήκης").

Ο εντοπισμός άρθρων από ξενόγλωσσα περιοδικά γίνεται μέσω της HEAL Link. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει αλφαβητικά με βάση τον τίτλο του περιοδικού, θεματικά, αλλά και με λέξεις-κλειδιά (αναλυτική παρουσίαση στην ενότητα "HEAL LINK").

Η αναζήτηση άρθρων από ελληνικά περιοδικά, που υπάρχουν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης, γίνεται μέσω του Ευρετηρίου Άρθρων Ελληνικών Περιοδικών (αναλυτική παρουσίαση στην ενότητα "Ελληνικά περιοδικά").