Ποιές είναι οι πηγές δημοσίευσης;

Υπάρχουν διάφορες πηγές δημοσίευσης και η χρήση της κατάλληλης πηγής σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το είδος της πληροφορίας που αναζητά ο χρήστης.

όλες οι πηγές

Οι πηγές δημοσίευσης μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και σε γενικές γραμμές ομαδοποιούνται ως εξής: