Διαδίκτυο

σήμα παγκόσμιου ιστού, www Το Διαδίκτυο αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών και διαθέτει τεράστιο αριθμό ηλεκτρονικών πηγών και πληροφοριών που προέρχονται από κυβερνητικές, εμπορικές, ακαδημαϊκές, εταιρικές ακόμη και από προσωπικές πηγές. Η πλειονότητα των πληροφοριακών πηγών διατίθεται δωρεάν, αλλά υπάρχουν και εκείνες για τις οποίες απαιτείται συνδρομή.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ιστοσελίδες στον Παγκόσμιο Ιστό δεν ακολουθούν τους τυπικούς μηχανισμούς ελέγχου και δημοσίευσης των έντυπων πηγών πληροφόρησης και πολλές φορές δεν υπόκεινται σε οποιασδήποτε μορφής έλεγχο. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να «κατασκευάσει» μια ιστοσελίδα και να δημοσιεύσει ό,τι τον ενδιαφέρει. Επομένως, η αξιοπιστία τους εξαρτάται αποκλειστικά από το φορέα που δημιούργησε την ιστοσελίδα. Εξαιτίας της προαναφερθείσας ελευθερίας έκφρασης, όταν χρησιμοποιούνται πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στο Διαδίκτυο, πρέπει ο χρήστης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να αξιολογεί τις ιστοσελίδες με συγκεκριμένα κριτήρια (αναλυτική παρουσίαση στην ενότητα "Αξιολόγηση πηγών").

Η Βιβλιοθήκη εξασφαλίζει στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές με έγκυρο περιεχόμενο (αναλυτική παρουσίαση στην ενότητα "Βάσεις δεδομένων").

Η αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών από το Διαδίκτυο δεν είναι εύκολη διαδικασία εξαιτίας του όγκου των διαθέσιμων πληροφοριών και της ποικιλομορφίας τόσο της ορολογίας όσο και του τρόπου οργάνωσής τους. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες στρατηγικές αναζήτησης μέσω των μηχανών αναζήτησης που βοηθούν το χρήστη στην προσπάθειά του (αναλυτική παρουσίαση στην ενότητα "Στρατηγικές αναζήτησης στο web").