Αξιολόγηση πηγών Διαδικτύου

ψηφοδέλτιο Η αξιολόγηση των πηγών του Διαδικτύου και γενικότερα των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες μέσω του παγκόσμιου ιστού είναι ιδιαιτέρως σημαντική, γιατί όπως έχει ήδη αναφερθεί, το περιεχόμενο των ιστοσελίδων δεν υπάγεται σε μηχανισμούς αξιολόγησης.

Οι πηγές που είναι διαθέσιμες από τη Βιβλιοθήκη, έχουν αξιολογηθεί με συγκεκριμένα και τυπικά κριτήρια μέχρι να φτάσουν στα χέρια σας. Επομένως, τελικά θα επιλέξετε το υλικό που θα υποστηρίξει την εργασία σας με κριτήριο το συγγραφέα, τη χρονολογία δημοσίευσης, το επιστημονικό αντικείμενο, την ύπαρξη βιβλιογραφίας, κ.ο.κ.

Αντίθετα, ενώ το διαδίκτυο παρέχει πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών για πολλές από αυτές τις πληροφορίες δεν έχει ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθείται για τις έντυπες πηγές δημοσίευσης, με αποτέλεσμα το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων να μην είναι πάντα έγκυρο και αξιόπιστο. Επομένως, όταν πραγματοποιείτε μια έρευνα στο διαδίκτυο μέσω μηχανών ή και μετα-μηχανών αναζήτησης, θα πρέπει, πριν χρησιμοποιήσετε τα ανακτώμενα αποτελέσματα, να τα αξιολογήσετε σύμφωνα με κάποια κριτήρια.

Προκειμένου να διαπιστώσετε αν μία πληροφορία είναι η κατάλληλη για εσάς, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα εξής:

  • Είναι σχετική με το θέμα σας
  • Είναι επικαιροποιημένη
  • Είναι αξιόπιστη
  • Παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση