Αξιολόγηση πηγών της Βιβλιοθήκης

βιβλία Οι πηγές που είναι διαθέσιμες από τη βιβλιοθήκη, έχουν αξιολογηθεί με συγκεκριμένα και τυπικά κριτήρια. Τα κριτήρια αξιολόγησης των βιβλίων και των άρθρων περιοδικών σχετίζονται με την ακρίβεια, τη μνεία ευθύνης, την αντικειμενικότητα, την επικαιρότητα και το περιεχόμενο. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν κατά την αξιολόγηση ενός βιβλίου ή ενός άρθρου περιοδικού είναι τα ακόλουθα:

  • Είναι αξιόπιστος ο συγγραφέας; Ποια είναι τα προσόντα του; Έχει την ανάλογη ειδικότητα ώστε να δικαιολογείται η ενασχόλησή του με το συγκεκριμένο θέμα;
  • Ποιος είναι ο στόχος του συγγραφέα; Ο συγγραφέας είναι αμερόληπτος και παρουσιάζει πολύπλευρα και αντικειμενικά το θέμα ή προσπαθεί να επηρεάσει το κοινό υπερ μιας συγκεκριμένης άποψης ή πλευράς του θέματος;
  • Ποιο είναι το επιδιωκόμενο κοινό; Καλύπτει τις πληροφοριακές του ανάγκες;
  • Είναι τεκμηριωμένο το περιεχόμενο του βιβλίου ή του άρθρου περιοδικού με σχετική βιβλιογραφία;
  • Ημερομηνία έκδοσης; Ανάλογα με το θέμα που πραγματεύεται, θεωρείται επίκαιρο ή παρωχημένο;
  • Είναι η πρώτη έκδοση; Αν όχι, είναι εμφανείς οι αλλαγές, βελτιώσεις ή και προσθήκες που έχουν γίνει;
  • Ποιος είναι ο εκδότης; Είναι αναγνωρισμένος στο χώρο; Εξειδικεύεται στη συγκεκριμένη θεματολογία;

Οι απαντήσεις που θα δώσετε στα παραπάνω ερωτήματα, θα καθορίσουν και την απόφασή σας να χρησιμοποιήσετε την υπό αξιολόγηση πηγή στην εργασία.