Αναθεώρηση στρατηγικής

Ενδέχεται, τα αποτελέσματα της αρχικής σας έρευνας να μην είναι ικανοποιητικά και να μην ανταποκρίνονται σε κανένα από τα προαναφερθέντα κριτήρια αξιολόγησης, είτε πρόκειται σε πληροφόρηση μέσα από ιστοσελίδες είτε από υλικό της Βιβλιοθηκης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος αναθεωρώντας κάθε φορά ανάλογα τη στρατηγική της έρευνας και αξιολογώντας εκ νέου τα αποτελέσματα.

Πολυάριθμα αποτελέσματα

Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της έρευνας και να καταλήξετε στα πιο σχετικά:

 • Επαναπροσδιορίστε το αντικείμενο της έρευνας, με τη χρήση πιο ειδικών όρων.
 • Προσθέστε επιπλέον όρους αναζήτησης
 • Χρησιμοποιήστε τους λογικούς τελεστές Boolean ΚΑΙ/AND [Βλ. «Τελεστές Boolean»].
 • Χρησιμοποιείστε εισαγωγικά, για να γίνει αναζήτηση φράσης και όχι μεμονωμένων λέξεων που οδηγεί σε περισσότερα αποτελέσματα [Βλ. «Αναζήτηση φράσεων»].
 • Επιλέξτε συγκεκριμένο πεδίο αναζήτησης (τίτλος, θέμα, περίληψη) έτσι ώστε να περιορίσετε την αναζήτηση μόνο στο συγκεκριμένο πεδίο.
 • Χρησιμοποιείστε συγκεκριμένους περιορισμούς, οι οποίοι περιορίζουν την αναζήτηση σε υλικό που καλύπτει τον ισχύοντα περιορισμό παράλληλα με τους όρους αναζήτησης.
  χρονολογία -> περιορισμός σε συγκεκριμένη χρονολογία ή/και ημερομηνία
  γλώσσα -> περιορισμός στην ανάκτηση πηγών γραμμένων σε συγκεκριμένη γλώσσα
  χώρα/τόπος -> γεωγραφικός περιορισμός
  πλήρες κείμενο -> ανάκτηση πηγών που δίνουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του άρθρου ή οδηγούν με σύνδεσμο στο πλήρες κείμενο
  είδος πηγής -> περιορισμός ανάλογα με το είδος (άρθρο, μελέτη, έρευνα, μελέτη περίπτωσης, κα)
  τύπος αρχείου -> doc / pdf / html
  όνομα χώρου (domain) -> Ορισμένα εργαλεία αναζήτησης στο διαδίκτυο, επιτρέπουν τον περιορισμό αναζήτησης ανά όνομα χώρου (domain), κάτι που συνεπακόλουθα επιτρέπει τον περιορισμό ανά χώρα και/ή τύπο Λίγα αποτελέσματα ή μηδενικές αναζητήσεις

Καθόλου αποτελέσματα ή μικρός αριθμός αποτελεσμάτων

Για να αυξήσετε τα αποτελέσματα της έρευνας:

 • Ελέγξτε για ορθογραφικά λάθη ή για παροράματα.
 • Επαναπροσδιορίστε το αντικείμενο της έρευνας, με τη χρήση ευρύτερων ή και συνώνυμων όρων.
 • Χρησιμοποιήστε τους λογικούς τελεστές Boolean ΚΑΙ/AND [Βλ. «Τελεστές Boolean»].
 • Επαναπροσδιορίστε ή καταργήστε περιορισμούς που τυχόν έχουν χρησιμοποιηθεί.
 • Χρησιμοποιείστε την Αποκοπή [Βλ. «Αποκοπή»].