Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων

Πολλαπλές επιλογές Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων συνοψίζονται στα εξής:

 • Στόχος της ιστοσελίδας και επιδιωκόμενο κοινό
  • Αναφέρεται το επιδιωκόμενο κοινό;
  • Ο στόχος της ιστοσελίδας είναι να ενημερώσει, να πείσει, να υπερασπιστεί, να διασκεδάσει ή να πουλήσει ένα προϊόν;
 • Αξιοπιστία του συγγραφέα
  • Αναφέρεται ο δημιουργός της ιστοσελίδας και ο υπεύθυνος για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας;
  • Υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας με το συγγραφέα;
  • Ποια είναι η ιδιότητα και οι δραστηριότητες του συγγραφέα; Ο συγγραφέας είναι ειδικός επί του θέματος;
 • Ακρίβεια και αξιοπιστία της πληροφορίας στην ιστοσελίδα
  • Εμφανίζεται η ιστοσελίδα ως εύκολα αναζητήσιμη;
  • Υπάρχουν αναφορές σε πηγές που υποστηρίζουν τα λεγόμενα της ιστοσελίδας;
  • Έχει η ιστοσελίδα γραμματικά, ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη;
  • Αν παραπέμπει σε άλλες ιστοσελίδες, αυτές είναι ποιοτικές;
  • Καλύπτει πολύπλευρα ή μονοδιάστατα το θέμα;
  • Περιλαμβάνει κυρίως απόψεις ή γεγονότα;
  • Διακρίνεται μεροληψία στις πληροφορίες και στις απόψεις που διατυπώνονται;
  • Υπάρχουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα;
  • Η ιστοσελίδα είναι εμπορική, κυβερνητική, ακαδημαϊκή, προσωπική, εταιρική; Ποια είναι η κεντρική διεύθυνση της ιστοσελίδας (.edu, .gov, .org, .com); Επιχορηγείται από κάποιο οργανισμό;
  • Θα αποτελούσε καλή πηγή πληροφοριών για ερευνητική εργασία;
 • Ενημερότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών της ιστοσελίδας
  • Πότε δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα;
  • Ανανεώνεται;
  • Πότε έγινε η τελευταία ανανέωση;
  • Υπάρχουν μη ενεργοί σύνδεσμοι;
 • Δομή και πλοήγηση της ιστοσελίδας

Εκτός από τα παραπάνω, ενδεικτικό των χαρακτηριστικών μίας ιστοσελίδας αποτελεί κ η κατάληξή της

x
Κατάληξη Είδος Περιγραφή
.com εμπορική Σκοπός των δημιουργών είναι η προώθηση και πώληση προϊόντων.
.edu ακαδημαϊκή Σκοπός των δημιουργών είναι η ενημέρωση για θέματα εκπαίδευσης και έρευνας. Συνήθως ανήκει σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.
.gov κυβερνητική Σκοπός των δημιουργών είναι η ενημέρωση και προώθηση της κυβερνητικής πληροφόρησης με επίσημα στοιχεία και δεδομένα.
.org εταιρική Σκοπός των δημιουργών είναι η ενημέρωση για έρευνα που σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την εταιρεία ή τον οργανισμό.
δείτε εδώ ενδεικτικές καταλήξεις