Οπτικοακουστικό υλικό

Το οπτικοακουστικό υλικό περιλαμβάνει υλικό όπως κασέτες ήχου, βιντεοκασέτες, οπτικούς δίσκους, δίσκους βινυλίου και ανάλογο υλικό. Το υλικό αυτό μπορεί να είναι είτε ανεξάρτητο, είτε να αποτελεί συνοδευτικό υλικό (συνήθως κάποιου βιβλίου).

Το οπτικοακουστικό υλικό είναι καταχωρημένο στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

οπτικοακουστικό υλικό