Πώς βρίσκω λεξεις-κλειδια;

μεγεθυντικός φακός

  1. Διατύπωση των φράσεων με λέξεις - κλειδιά
  2. Οι λέξεις με διπλή ορθογραφία πρέπει να σημειώνονται και οι δυο χωρίς εξαίρεση
  3. Οι λέξεις πρέπει να σημειώνονται στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό
  4. Αναζήτηση συνώνυμων, ευρύτερων ή και στενότερων όρων για σφαιρική περιγραφή του θέματος
  5. Αναζήτηση όρων που συνδέονται νοηματικά με όσους είχαν χρησιμοποιηθεί αρχικά για την περιγραφή

Παράδειγμα:

Θέμα εργασίας: Μελέτη των συστημάτων για τραπεζικές συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου.

Λέξεις-κλειδιά

Εντοπίστε τις λέξεις κλειδιά κάνοντας κλικ στα γράμματα του σταυρολέξου:

Δεν έχετε εγκατεστημένο το flash;