Περισσότερες ασκήσεις με λέξεις-κλειδιά

Θέμα: Διδακτορικές διατριβές στη Βιβλιοθηκονομία που εκπονήθηκαν σε ελληνικά πανεπιστήμια την περίοδο 1990-2000.

Περιγράψτε το παραπάνω θέμα δίνοντας λέξεις-κλειδιά στο διαθέσιμο πεδίο.

Λέξεις-κλειδιά

Συγκρίνετε τους όρους σας με τους προτεινόμενους.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά

Θέμα: Πηγές για την ελληνική ναυτιλιακή ιστορία.

Περιγράψτε το παραπάνω θέμα δίνοντας λέξεις-κλειδιά στο διαθέσιμο πεδίο.

Λέξεις-κλειδιά

Συγκρίνετε τους όρους σας με τους προτεινόμενους.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά

Θέμα: Διαβάζοντας και ακούγοντας μαρτυρίες προσφύγων από τη Μ. Ασία.

Περιγράψτε το παραπάνω θέμα δίνοντας λέξεις-κλειδιά στο διαθέσιμο πεδίο.

Λέξεις-κλειδιά

Συγκρίνετε τους όρους σας με τους προτεινόμενους.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά

Θέμα: Τα αναλυτικά προγράμματα και η ανάγκη διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης.

Περιγράψτε το παραπάνω θέμα δίνοντας λέξεις-κλειδιά στο διαθέσιμο πεδίο.

Λέξεις-κλειδιά

Συγκρίνετε τους όρους σας με τους προτεινόμενους.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά