Πώς αναλύω το θέμα μου;

Η αποδόμηση του θέματος που διερευνάτε είναι πολύ σημαντική για την πορεία της έρευνας, καθώς σας βοηθά να επικεντρωθείτε στους βασικούς όρους που το απαρτίζουν και επομένως καθιστά ευκολότερη την αναζήτηση πληροφοριών

Προκειμένου να αποδομήσετε το θέμα σας:

  1. Γράψτε το κεντρικό θέμα/ιδέα στη μέση
  2. Προσθέστε σχετιζόμενες έννοιες γύρω από το κεντρικό θέμα και διασυνδέστε τες ανάλογα
  3. Κάθε νέα βασική έννοια την προσθέτετε αρχίζοντας πάντα από το κεντρικό θέμα