Αντιστοιχίστε βιβλιογραφικές αναφορές

Παρατηρήστε τις βιβλιογραφικές αναφορές και προσπαθήστε να κάνετε την αντιστοίχιση. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να τοποθετήσετε κάθε αναφορά κάτω από τον κατάλληλο τίτλο.

Δεν έχετε εγκατεστημένο το flash;