Άσκηση ταξινόμησης

Τοποθετήστε τα βιβλία με τη σωστή ταξινομική σειρά.

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να τοποθετήσετε κάθε βιβλίο στη σωστή θέση.

Δεν έχετε εγκατεστημένο το flash;