Έρευνα: Πρόλογος

ερωτηματικόΣτον πρόλογο ο συγγραφέας αναλύει τους λόγους που οδήγησαν στην ενασχόλησή του με το αντικείμενο της εργασίας, αναφέρει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη συγγραφή και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ξεχωριστή σελίδα ευχαριστιών, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους συνεργάτες και βοηθούς του.

Αν η εργασία είναι μικρή σε έκταση (π.χ. έως 10 σελίδες), τότε ο πρόλογος μπορεί να παραληφθεί.