Γλωσσάριo ορολογίας

Οι όροι εμφανίζονται αλφαβητικά, προηγούνται οι όροι του λατινικού αλφαβήτου. Επιλέξτε τα ζεύγη γραμμάτων παρακάτω για να μεταφερθείτε στις αντίστοιχες σελίδες. Σε κάθε σελίδα εμφανίζονται πέντε (5) όροι. Για κάθε όρο υπάρχει η απόδοσή του στην αγγλική γλώσσα και η ερμηνεία του.

H-Β ... Β-Ε ... Θ-Μ ... Π-Π ... Π-Τ ... Τ-Τ


  • Ταξινομικό σύστημα
    • classification system
    • A list of classes arranged according to a set of pre-established principles for the purpose of organizing items in a collection, or entries in an index, bibliography, or catalog, into groups based on their similarities and differences, to facilitate access and retrieval. In the United States, most library collections are classified by subject. Classification systems can be enumerative or hierarchical, broad or close.
  • Ταξινομικός αριθμός
  • Τελεστές Boolean

Για την απόδοση των όρων στην αγγλική γλώσσα και την ερμηνεία τους χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πληροφοριακές πηγές: