Σύνταξη βιβλιογραφικών παραπομπών

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο συντάσσονται οι βιβλιογραφικές παραπομπές, όταν παρατίθενται στη συνοπτική τους μορφή, δηλαδή σε παρένθεση εντός του κειμένου, και όχι με τη μορφή υποσημειώσεων.

The Harvard System

Κατά το πρότυπο του Harvard, οι παραπομπές παρεμβάλλονται στη ροή του κειμένου -εντός παρενθέσεως- και συντάσσονται ως εξής:

Επίθετο συγγραφέα χρονολογία δημοσίευσης, π.χ. (Χατζηνικολάου 2002).

Επιπλέον, στην περίπτωση που το όνομα του συγγραφέα αναφέρεται στο κείμενο, τότε μέσα στην παρένθεση μπαίνει η χρονολογία και η σελιδαρίθμηση. Επομένως το κείμενο θα έχει τη μορφή:

Όπως αναφέρει και ο Χατζηνικολάου (2002, σ.102) "Το εκάστοτε μοντέρνο έχει μια διάρκεια: κάποτε η επικαιρότητά του ή η διάρκεια ουσιαστικής ακτινοβολίας του εξαντλείται."

MLA

Κατά το πρότυπο της MLA, οι παραπομπές παρεμβάλλονται στη ροή του κειμένου -εντός παρενθέσεως- και συντάσσονται ως εξής:

Επίθετο συγγραφέα σελιδαρίθμηση, π.χ. (Χατζηνικολάου 102).

Επιπλέον, στην περίπτωση που το όνομα του συγγραφέα αναφέρεται στο κείμενο, τότε μέσα στην παρένθεση μπαίνει μόνο η σελιδαρίθμηση. Επομένως το κείμενο θα έχει τη μορφή:

Όπως αναφέρει και ο Χατζηνικολάου (102) "Το εκάστοτε μοντέρνο έχει μια διάρκεια: κάποτε η επικαιρότητά του ή η διάρκεια ουσιαστικής ακτινοβολίας του εξαντλείται."

Chicago Manual of Style (15th edition)

Και στην περίπτωση που ακολουθείται το πρότυπο του Chicago manual, οι παραπομπές παρεμβάλλονται στη ροή του κειμένου -εντός παρενθέσεως- και συντάσσονται ως εξής:

Επίθετο συγγραφέα χρονολογία δημοσίευσης, π.χ. (Χατζηνικολάου 2002).

Επιπλέον, στην περίπτωση που το όνομα του συγγραφέα αναφέρεται στο κείμενο, τότε μέσα στην παρένθεση μπαίνει η χρονολογία και η σελιδαρίθμηση. Επομένως το κείμενο θα έχει τη μορφή:

Όπως αναφέρει και ο Χατζηνικολάου (2002, 102) "Το εκάστοτε μοντέρνο έχει μια διάρκεια: κάποτε η επικαιρότητά του ή η διάρκεια ουσιαστικής ακτινοβολίας του εξαντλείται."

Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται συγκεντρωτικά οι βιβλιογραφικές παραπομπές στην αναλυτική τους μορφή ταξινομημένες αλφαβητικά ως προς το επώνυμο των συγγραφέων. Για τη σύνταξη βιβλιογραφικών παραπομπών στην αναλυτική τους μορφή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών.

Άλλοι οδηγοί σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών ελεύθερης πρόσβασης (διαθέσιμοι στην αγγλική γλώσσα) είναι οι: NoodleBib express και EasyBib. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει αρχικά το πρότυπο που θα ακολουθήσει, στη συνέχεια την πηγή δημοσίευσης και στο τέλος συμπληρώνει τα απαιτούμενα πεδία. Το πρόγραμμα δημιουργεί τη βιβλιογραφική παραπομπή, την οποία στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να αντιγράψει ή να επιλέξει συνολικά την εξαγωγή όλων των παραπομπών σε έγγραφο κειμένου.