Γλωσσάριo ορολογίας

Οι όροι εμφανίζονται αλφαβητικά, προηγούνται οι όροι του λατινικού αλφαβήτου. Επιλέξτε τα ζεύγη γραμμάτων παρακάτω για να μεταφερθείτε στις αντίστοιχες σελίδες. Σε κάθε σελίδα εμφανίζονται πέντε (5) όροι. Για κάθε όρο υπάρχει η απόδοσή του στην αγγλική γλώσσα και η ερμηνεία του.

H-Β ... Β-Ε ... Θ-Μ ... Π-Π ... Π-Τ ... Τ-Τ


  • Ταξινομικό σύστημα
  • Ταξινομικός αριθμός
  • Τελεστές Boolean
    • Boolean operators
    • Ένα σύστημα λογικής που αναπτύχθηκε από τον Άγγλο μαθηματικό George Boole (1815-64), το οποίο επιτρέπει στο χρήστη το συνδυασμό λέξεων ή φράσεων που αντιπροσωπεύουν σημαντικές έννοιες, όταν αναζητά σε online κατάλογο ή βιβλιογραφική βάση δεδομένων με λέξεις- κλειδιά. Στα περισσότερα λογισμικά αναζήτησης υπάρχουν διαθέσιμες τρεις λογικές εντολές (ορισμένες φορές ονομάζονται "τελεστές").

Για την απόδοση των όρων στην αγγλική γλώσσα και την ερμηνεία τους χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πληροφοριακές πηγές: