Γλωσσάριo ορολογίας

Οι όροι εμφανίζονται αλφαβητικά, προηγούνται οι όροι του λατινικού αλφαβήτου. Επιλέξτε τα ζεύγη γραμμάτων παρακάτω για να μεταφερθείτε στις αντίστοιχες σελίδες. Σε κάθε σελίδα εμφανίζονται πέντε (5) όροι. Για κάθε όρο υπάρχει η απόδοσή του στην αγγλική γλώσσα και η ερμηνεία του.

H-Β ... Β-Ε ... Θ-Μ ... Π-Π ... Π-Τ ... Τ-Τ


  • Heal Link
  • Online κατάλογος
  • Ανάκτηση πληροφοριών
  • Βάση δεδομένων
  • Βιβλιογραφικές αναφορές
    • Bibliographic references
    • Η παραπομπή που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να προσδιοριστεί μοναδικά η βιβλιογραφική πηγή σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, οπτικοακουστική, ψηφιακή, κλπ) τυπωμένη ή μη. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές συμβάλλουν στην εξασφάλιση της πνευματικής ακεραιότητας της έρευνας αναφέροντας άτομα και οργανισμούς των οποίων προηγούμενη εργασία έχει συνεισφέρει στην έρευνα.

Για την απόδοση των όρων στην αγγλική γλώσσα και την ερμηνεία τους χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πληροφοριακές πηγές: