Υπόδειγμα εργασίας

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζεται ένα υπόδειγμα εργασίας1 που χρησιμοποιεί συγκεκριμένη μορφοποίηση και παρουσιάζει συνοπτικά τα μέρη μιας τυπικής εργασίας.

 

Εξώφυλλο
εξώφυλλο
Σελίδα τίτλου
σελίδα τίτλου
Περίληψη
περίληψη
Περιεχόμενα
περιεχόμενα
Σελίδα 1
πρώτη σελίδα
Σελίδα 2
δεύτερη σελίδα
Σελίδα 3
δεύτερη σελίδα
Σελίδα 4
δεύτερη σελίδα
Βιβλιογραφία
δεύτερη σελίδα