1. Πώς προσδιορίζω το θέμα της εργασίας μου;

Πριν ξεκινήσετε τη συγγραφή της εργασίας και την αναζήτηση πληροφοριών θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε τα εξής:

  • Το ακριβές θέμα που πρόκειται να διερευνήσετε
  • Τις έννοιες και τους όρους που περιγράφουν το θέμα
  • Την πληθώρα των πληροφοριών που χρειάζονται προκειμένου να διερευνηθεί το θέμα
  • Το είδος των πληροφοριών που χρειάζονται προκειμένου να διερευνηθεί το θέμα