Έρευνα: Λίστα Συντομογραφιών

ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ / ΑΚΡΩΝΥΜΩΝ
ΑΤΕΙΘ Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
ΙΚ Ιδρυματικό Καταθετήριο
ό.π. όπως παραπάνω
ΠΓ Πληροφοριακός Γραμματισμός
ΤΠΕ Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
ACRL Association of College and Research Libraries
ALA American Library Association
ANZIIL Australian and New Zealand Institute for Information Literacy
IFLA International Federation of Library Associations and Institutions
CILIP Chartered Institute of Library and Information Professionals
SCONUL Society of College, National and University Libraries
TRAILS Tool for Real Time Assessment of Information Literacy Skills
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
URL Uniform Recourse Locator